46468151_132910017695541_557584030876093
46482200_132910024362207_245657158363696
46485627_132910061028870_841050840760949
46457994_940423849479760_632214823572917
46495456_132910001028876_544382549096189

Công việc đã hoàn thành như mong đợi.
Cảm ơn các Đối tác Singapore, Du Hoc Cali, The Vien Nguyen, Hao Nguyen Thi , duhocali.com, đã tài trợ chuyến công tác và du lịch này.

Xin cảm ơn tất cả….#Team #duhoccali.com
#Team #DuHocCaLi chuẩn bị sẵn sàng cho những dự án mới.

Special thanks to our Partner in Singapore, Cali Study Abroad, CEO The Vien Nguyen, Hao Nguyen Thi as well as Cali International who sponsored for this business trip.

HOTLINE: +84 973 17 77 88