Dịch thuật

Ngày nay, nhu cầu dịch thuật công chứng càng tăng cao ở trong nước và trên thế giới. Dịch thuật công chứng (chứng thực tư pháp) thường phải qua nhiều quy trình và chiếm nhiều thời gian trong công việc.Nắm bắt được nhu cầu, xu thế chung đó, và nhằm mục tiêu tiết kiệm thời gian quý báu của các học viên, Cali trân trọng ra mắt chương trình dịch thuật & công chứng, với tiêu chí chính xác, tốc độ, hiệu quả, và chuyên nghiệp nhất.

CALI cung cấp một dịch vụ chất lượng cao toàn diện từ lúc yêu cầu đến lúc giao hàng. Trong đó bao gồm: dịch thuật chuyên nghiệp:

 1. ·         Tài liệu của doanh nghiệp

 2. ·         Hợp đồng

 3. ·         Tài liệu tài chính kế toán

 4. ·         Tài liệu quảng cáo và tiếp thị

 5. ·         Tài liệu pháp lý

 6. ·         Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật

 7. ·         Sách hướng dẫn người sử dụng

 8. ·         Y tế và khoa học

 9. ·         Tài liệu xây dựng

 10. ·         Giáo dục

 11. ·         Bảo hiểm

 12. ·         Khách sạn

 13. ·         Giải trí

 14. ·         Dịch trang web

 15. ·         Chuyển đổi ngôn ngữ phần mềm,…               

Nhân viên của chúng tôi đã được lựa chọn thành thạo, trôi chảy về chuyên môn trong một lĩnh vực thị trường, họ cung cấp các kỹ năng dịch thuật ngôn ngữ đặc biệt từ Việt - Anh và Anh - Việt.

HOTLINE: +84 973 17 77 88