Du học Canada

Douglas-College-Profile-Macleans.jpg
DOUGLAS COLLEGE

Trường Cao đẳng Douglas (Douglas College) được thành lập từ năm 1970, với 2 học sở được đặt tại New Westminster (Chi Nhánh chính) và Coquitlam. Mỗi năm, có hơn 14,000 sinh viên theo học, trong đó có hơn 1000 sinh viên đến từ các quốc gia trên thế giới. Cao đẳng Douglas đã nhận được chứng chỉ EAQ (Education Quality Assurance) của tỉnh British Columbia. Đây là chứng chỉ được công nhận toàn cầu dành cho các cơ sở đâò tạo có chất lượng giáo dục tối ưu.

bow-valley-college.jpg
Bow Valley College

Là trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất tỉnh bang Alberta, Bow Valley College đào tạo 15.000 học viên mỗi năm tại thành phố Calgary và khắp miền nam Alberta. Ngôi trường này cấp các chứng nhận nghề nghiệp, chứng chỉ diploma, các chương trình dự bị sau trung học và tiếng Anh.

HOTLINE: +84 973 17 77 88