Học bổng hấp dẫn trong năm 2019 từ trường Đại học Adelaide – Úc

Trong năm 2019 tới đây, trường Đại học Adelaide đang có những chương trình học bổng hết sức hấp dẫn dành cho sinh viên quốc tế theo các khoá học trong và sau đại học. Đặt biệt chương trình chỉ áp dụng cho những sinh viên bắt đầu học trong năm 2019.

 • Chỉ áp dụng cho sinh viên đăng ký nhập học trong năm 2019

 • Chào đón tất cả các bạn từ bất kỳ quốc gia nào (trừ Úc và New Zealand)

 • Áp dụng cho tất cả các ngành học 1. Học bổng Global Academic Excellence trị giá 50% học phí

 • Dành cho những ai đã nhận được thư đồng ý từ trường

 • Đã hoàn thành hết các bước theo quy trình được đưa ra trước hạn chót của học bổng

 • Nửa đầu năm 2019 (học kỳ 1, quý 1 và quý 2)

 • Tất cả đơn xin học bổng học tại trường Đại học Adelaide phải được gửi về trước ngày 31/12/2018

 • Ứng viên đủ tư cách sẽ được gửi thông báo trước ngày 4/1/2019

 • Ứng viên phải xác nhận chấp nhận lời đề nghị trước ngày 31/1/2019

 • Nửa sau năm 2019 (học kỳ 2, quý 3)

 • Tất cả đơn xin học bổng học tại trường Đại học Adelaide phải được gửi về trước ngày 30/4/2019

 • Ứng viên đủ tư cách sẽ được gửi thông báo trước ngày 7/5/2019

 • Ứng viên phải xác nhận chấp nhận lời đề nghị trước ngày 31/5/2019

 1. Học bổng Global Citizens trị giá 15% học phí

 • Chương trình đại học: đạt Raw ATAR 98 hoặc tương đương

 • Chương trình sau đại học: đ ạt GPA 6.8/ 7 hoặc tương đương

 • Nửa đầu năm 2019 (học kỳ 1, quý 1 và quý 2)

 • Tất cả đơn xin học bổng học tại trường Đại học Adelaide phải được gửi về trước ngày 31/10/2018

 • Ứng viên đủ tư cách sẽ được gửi thông báo trước ngày 7/11/2018

 • Ứng viên phải xác nhận chấp nhận lời đề nghị trước ngày 30/11/2018

 • Nửa sau năm 2019 (học kỳ 2, quý 3)

 • Tất cả đơn xin học bổng học tại trường Đại học Adelaide phải được gửi về trước ngày 30/4/2019

 • Ứng viên đủ tư cách sẽ được gửi thông báo trước ngày 7/5/2019

 • Ứng viên phải xác nhận chấp nhận lời đề nghị trước ngày 31/5/2019

 1. Học bổng Global Leaders trị giá 30% học phí

 • Chương trình đại học: đạt Raw ATAR 98 hoặc tương đương

 • Chương trình sau đại học: đ ạt GPA 6.8/ 7 hoặc tương đương

 • Nửa đầu năm 2019 (học kỳ 1, quý 1 và quý 2)

 • Tất cả đơn xin học bổng học tại trường Đại học Adelaide phải được gửi về trước ngày 31/12/2018

 • Ứng viên đủ tư cách sẽ được gửi thông báo trước ngày 11/1/2019

 • Ứng viên phải xác nhận chấp nhận lời đề nghị trước ngày 31/1/2019

 • Nửa sau năm 2019 (học kỳ 2, quý 3)

 • Tất cả đơn xin học bổng học tại trường Đại học Adelaide phải được gửi về trước ngày 30/4/2019

 • Ứng viên đủ tư cách sẽ được gửi thông báo trước ngày 7/5/2019

 • Ứng viên phải xác nhận chấp nhận lời đề nghị trước ngày 31/5/2019

 1. Học bổng Graduates and alumni of an AQF-recognised tertiary Australian institution trị giá 25% học phí

 • Áp dụng cho những học viên đã tốt nghiệp từ những học viện giáo dục cấp cao của Úc được AQF công nhận

 • Có thư đồng ý từ trường

 • Đã hoàn thành hết các bước theo quy trình được đưa ra trước hạn chót của học bổng

 • Hạn chót học bổng: học bổng được mở ra suốt năm nhưng ứng viên được khuyến khích hoàn thành quy trình nhập học sớm nhất có thể để có đủ thời gian xin Visa và chuẩn bị cho việc học

 1. Học bổng Family of current students/alumni trị giá 25% học phí

 • Dành cho những ai đã nhận được thư đồng ý từ trường

 • Đã hoàn thành hết các bước theo quy trình được đưa ra trước hạn chót của học bổng

 • Hạn chót học bổng: học bổng được mở ra suốt năm nhưng ứng viên được khuyến khích hoàn thành quy trình nhập học sớm nhất có thể để có đủ thời gian xin Visa và chuẩn bị cho việc học

 1. Học bổng University of Adelaide graduates trị giá 25% học phí

 • Áp dụng cho những học viên đã tôt nghiệp từ những học viện giáo dục cấp cao của Úc được AQF công nhận

 • Có thư đồng ý từ trường

 • Đã hoàn thành hết các bước theo quy trình được đưa ra trước hạn chót của học bổng

 • Hạn chót học bổng: học bổng được mở ra suốt năm nhưng ứng viên được khuyến khích hoàn thành quy trình nhập học sớm nhất có thể để có đủ thời gian xin Visa và chuẩn bị cho việc học

 1. Học bổng Matching Scholarships trị giá lên đến 15% học phí

 • Là công dân của bất kỳ quốc gia nào (trừ Úc và New Zealand)

 • Đang nắm giữ một học bổng từ một trường Đại học khác để học cùng ngành học với ngành bạn đang dự định nộp vào Đại học Adelaide

 • Có thư đồng ý từ trường

 • Đã hoàn thành hết các bước theo quy trình được đưa ra trước hạn chót của học bổng

 • Hạn chót học bổng: học bổng được mở ra suốt năm nhưng ứng viên được khuyến khích hoàn thành quy trình nhập học sớm nhất có thể để có đủ thời gian xin Visa và chuẩn bị cho việc học

 1. Học bổng Partner Scholarships trị giá 25% học phí

 • Là sinh viên tốt nghiệp từ chương trình partner của Đại học Adelaide hoặc có sự tài trợ từ một trong những nhà tài trợ được công nhận của trường Đại học

 • Có thư đồng ý từ trường

 • Đã hoàn thành hết các bước theo quy trình được đưa ra trước hạn chót của học bổng

 • Hạn chót học bổng: học bổng được mở ra suốt năm nhưng ứng viên được khuyến khích hoàn thành quy trình nhập học sớm nhất có thể để có đủ thời gian xin Visa và chuẩn bị cho việc học

Lưu ý:

Đối với những ứng viên đủ tư cách đạt được nhiều hơn một học bổng trường Đại học Adelaide đưa ra, trường sẽ chỉ trao một học bổng cho ứng viên (học bổng có giá trị cao nhất trong các học bổng mà ứng viên trúng tuyển)

1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

© 2018 by Cali International Proudly created with Wix.com

HOTLINE: +84 973 17 77 88