Học bổng từ Đại học Curtin Singapore


Trong hai kỳ nhập học sắp tới tháng 11/2018 và 2/2019, trường Đại học Curtin Singapore đang có 2 chương trình học bổng hấp dẫn:


 1. Học bổng Merit Scholarship trị giá 25% học phí cho các ngành sau:

 • Diploma giai đoạn 1 hoặc 2 (Commerce or Arts & Creative Industries)

 • 8 môn học đầu tiên (200 tín chỉ) of the Bachelor of Commerce (cử nhân thương mại)

 • 8 môn học đầu tiên (200 tín chỉ) of the Master of International Business (Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế), Supply Chain Management ( Quản trị Chuỗi Cung ứng) hoặc MBA (Global) (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh)

 • Số lượng học bổng có hạn, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết.

 • Sinh viên phải xác nhận chấp nhận học bổng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư đề nghị.

 • Học bổng sẽ được trừ vào kể từ lần trả cuối cùng

 • Sinh viên đủ tư cách nhận được miễn tín chỉ trong kỳ học trước sẽ không được nhận học bổng này.

 • Học bổng Academic Excellence Scholarship, trị giá 25% học phí cho 8 môn học tiếp theo

 • Chỉ áp dụng cho sinh viên nhập học trực tiếp vào ngành Cử nhân Thương mại (Bachelor of Commerce) và cần phải hoàn thành 8 môn học đầu tiên của khoá. Nói cách khác, sinh viên đang học ở giai đoạn 2 (quý 3,4) sẽ không được nhận học bổng này.

 • Sinh viên đủ tư cách nhận được miễn tín chỉ trong kỳ học trước sẽ không được nhận học bổng này

4 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

HOTLINE: +84 973 17 77 88